Bestuur

  • de heer L. Oldersma, voorzitter
  • mevrouw drs. K.H. de Bruin-Frederiks, secretaris
  • de heer drs. W.A.H. Baljet, penningmeester
  • mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
  • mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid
De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen