OKS - Ottema-Kingma Stichting - Collectie

 

Aankondiging internationaal symposium

Voor de draad ermee!

Fries textiel uit de periode 1700-1850 onder de loep.

Zie hier voor meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.

 

De Ottema-Kingma Stichting

Notaris Nanne Ottema

Notaris Nanne Ottema

Collage collecties

De OKS ving haar werkzaamheden aan in 1955 na het overlijden van notaris Nanne Ottema en heeft tot doel "Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland". De OKS heeft ruim 30.000 objecten in haar bezit, welke aan talloze musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven, waaronder het Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden.


De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak.