OKS - Ottema-Kingma Stichting - Collectie

 

Afscheidrede Johan de Haan

Op 20 januari 2023 om 11.00 uur houdt Johan de Haan zijn afscheidsrede als bijzonder hoogleraar. U kunt de afscheidsrede live volgen via: http://www.ru.nl/berchmanianum/livestream.

Let op: de afscheidsrede is alleen live te volgen op de livestream, hij kan niet teruggekeken worden.

 

De Ottema-Kingma Stichting

Notaris Nanne Ottema

Notaris Nanne Ottema

Collage collecties

De OKS ving haar werkzaamheden aan in 1955 na het overlijden van notaris Nanne Ottema en heeft tot doel "Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland". De OKS heeft ruim 30.000 objecten in haar bezit, welke aan talloze musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven, waaronder het Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden.

De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak.