Fries goud en zilver

maandag 2 juni 2014

Totaaloverzicht van Fries goud- en zilverwerk met beschrijvingen ruim 400 objecten in diverse musea, overheidsgebouwen, kerken en particuliere collecties.

Lees verder >

Wat niet weet wat zeker deert

maandag 2 juni 2014

Het jaarlijkse OKS-symposium markeerde het einde van tien jaar voorzitterschap van mr Douwe P. de Vries. Het bestuur van de OKS heeft voor zijn voorzitter als verrassing door mr drs Antoon Ott een Album Amicorum laten samenstellen dat als afscheidscadeau werd aangeboden.

Lees verder >

In scène gezet

vrijdag 8 november 2013

Oratie van Johan de Haan waarin hij de noodzaak benadrukt om in interieur-historisch onderzoek vooral de samenhang der dingen te bestuderen. Dat kan door interieurs architectonisch te benaderen, vanuit invalshoeken al ruimte, functie en beweging.

Lees verder >

Verscheijde Constige Vindingen

donderdag 19 november 2009

De Friese notaris Nanne Ottema (1874-1955) had grote interesse voor het historische interieur en de kunstnijverheid. Deze belangstelling voor de historische ontwikkeling van het ontwerp blijkt onder meer uit Ottema's verzameling van bijna 3000 ornamentprenten uit de periode van de zestiende tot de vroege negentiende eeuw.

Lees verder >

Goud - Zilver - Oranje. Interacties van edel allooi

donderdag 19 november 2009

Aan de hand van een aantal voorbeelden van gouden en zilveren voorwerpen uit de collectie van de Oranje's en de Friese Nassau's wordt de historische context van makers en leveranciers, oorspronkelijke benamingen en kostprijzen van deze objecten belicht.

Lees verder >

Kunstnijverheid en het Museum

zondag 1 juli 2007

In 2007 vond in Leeuwarden de eerste Nanne Ottema Lezing plaats, gehouden door prof. dr Peter Fuhring. Thema was de plaats van kunstnijverheid in musea. Wereldwijd, en niet in de minste plaats in Nederland, worden momenteel tal van kunstmusea hernieuwd. Verbouwingen en herinrichtingen roepen allerlei vragen op ten aanzien van de functie van musea. Deze vragen worden ondermeer ingegeven door het feit dat zowel de professionele als publieke belangstelling sterk aan het veranderen zijn.

Lees verder >

Ornament, nijverheid en kunst: de geschiedenis van het ontwerp

zaterdag 1 juli 2006

Bij de aanvaarding door prof. dr. Peter Fuhring van het bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting, aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen, ging hij In zijn rede in op het gegeven dat mensen eeuwenlang zichzelf en de dingen in hun omgeving van ornament hebben voorzien. De vanzelfsprekende aanwezigheid van het ornament is ruim anderhalve eeuw geleden echter onder druk komen te staan. Aan de hand van een aantal voorbeelden zette Peter Fuhring vervolgens uiteen hoe met behulp van een analyse van ornament en ontwerp een beter inzicht te verkrijgen is in ontstaan en gebruik van de rijke diversiteit van decoratieve kunsten uit het verleden.

Lees verder >

De museumcollecties: een lust en een must!

zaterdag 17 december 2005

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Ottema-Kingma Stichting organiseerde de OKS een symposium gewijd aan het museumbeleid in Nederland.

Lees verder >

De Robles atlassen

woensdag 1 juli 1998

Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572. Twee weergaloze kaartverzamelingen, met 63 plattegronden van Friese steden, dorpen en kloosters en van steden in de Zuidelijke Nederlanden, vervaardigd aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog; zijn in 1998 in één uitgave bijeengebracht. De kaarten zijn in deze uitgave in hun originele kleuren en formaat weergegeven.

Lees verder >