ANBI gegevens

Naam: Ottema-Kingma Stichting
Verkorte naam: OKS
RSIN: 2895493
Adres: Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden
Contact

Doelstelling:
De OKS heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen dat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder ook het dienen van de Heemschutgedachte in Leeuwarden en in Fryslân, in de ruimste zin genomen.

Bestuurssamenstelling:
de heer drs.ing. G. Jaarsma, voorzitter
mevrouw J. Walstra MA MSc, secretaris
de heer drs. W.A.H. Baljet, penningmeester
mevrouw drs. C. Brombacher, bestuurslid
mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid

ANBI-gegevens:

Voor de verplichte gegevens in het kader van de ANBI-wetgeving zie hier.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen