Drs. ing. Ger Jaarsma voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting

Drs. ing. Ger Jaarsma voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting

dinsdag 4 juni 2024

Het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft Ger Jaarsma (1968) per 1 juni benoemd tot haar nieuwe voorzitter. De stichting is zeer verheugd met deze benoeming en ziet uit naar de samenwerking.

Ger Jaarsma volgt Lourens Oldersma op, die na 12 jaar onlangs afscheid nam als voorzitter. Ger heeft een lange carrière in de wereld van de kredietbanken. Later maakte hij de overstap naar branchevertegenwoordiging en de pensioenen. Met een mooie mix tussen bestuurservaring en energie is hij een waardig opvolger van Lourens Oldersma.

Interim-voorzitter Emilie ter Pelkwijk: "We zijn verheugd dat we in Ger Jaarsma onze nieuwe voorzitter hebben gevonden. Als stichting gaan we een volgende fase in, als het gaat om onze positie in het veld en ook om aansluiting met bijvoorbeeld een breder en jonger publiek. Wij zijn overtuigd dat Ger Jaarsma, met zijn liefde voor cultuur, zijn professionele achtergrond en zijn netwerk hierin een goede rol kan spelen."

Ger Jaarsma: "Als geboren Leeuwarder heb ik veel affiniteit met de Leeuwarder en de Friese cultuur en historie. Graag lever ik dan ook een bijdrage aan de beweging die de OKS wil maken als stichting en fonds. Om nu en in de toekomst van blijvende toegevoegde waarde voor de samenleving te zijn."

 voorzitter Ger Jaarsma

Over de OKS

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) ving haar werkzaamheden aan in 1955. Na het overlijden van de Friese notaris en (keramiek)­verzamelaar Nanne Ottema. De OKS heeft tot doel "het bevorderen van de kunst- en cultuurhistorie in Friesland". De stichting heeft een prachtige collectie van 34.000 objecten in haar bezit, die aan zo'n 45 musea in bruikleen zijn gegeven. Daaronder zijn Keramiekmuseum Het Princessehof, opgericht door Nanne Ottema en het Fries Museum in Leeuwarden.
De stichting is een vermogensfonds en culturele ANBI en verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt ze relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek rekent de OKS tot haar taak.