OKS brengt deel wapenservies Eyso de Wendt terug naar huis

OKS brengt deel wapenservies Eyso de Wendt terug naar huis

woensdag 30 augustus 2023

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft onlangs twee zeldzame borden verworven uit het wapenservies van Eyso de Wendt. Ze worden in bruikleen gegeven aan het Kollumer Museum MR. ANDREAE in Kollum.

De twee porseleinen mazarins (uitlekborden) waren onderdeel van een servies dat rond 1750 werd gemaakt in China. De stukken zijn beschilderd met het familiewapen van De Wendt. Zonder twijfel is dit een groot servies geweest, maar slechts enkele stukken zijn bewaard gebleven, waarmee de zeldzaamheid wordt benadrukt.
De OKS heeft zelf een bord in haar collectie, terwijl ook het Rijksmuseum enkele stukken bezit waarop het wapen van De Wendt is afgebeeld.

Het servies werd in China besteld door Eyso de Wendt (1718-1780) en wordt ook wel Chine de Commande genoemd. De Wendt werd geboren in Kollum. Hij maakte fortuin in de Oost, onder meer vanwege zijn betrokkenheid met de handel tussen China en Indiƫ. Terug in Kollum liet hij in 1773 het Huis Oostenburg bouwen. In dit monument is tegenwoordig het Kollumer Museum MR. ANDREAE gevestigd.

Voorzitter Trienke Riemersma-Brouwer van het stichtingsbestuur van het museum: "Een passender bestemming voor de borden is niet denkbaar. Met de verwerving komt een deel van het servies weer thuis. Hiermee kunnen we een stukje geschiedenis tastbaar maken met een paar prachtige voorwerpen. Het past bovendien in ons streven een ruimte in het museum te wijden aan Eyso de Wendt."

Lourens Oldersma (voorzitter OKS): "Met de verwerving en het in bruikleen geven aan het Kollumer Museum, heeft de OKS een nieuwe bruikleennemer aan de inmiddels lange lijst toegevoegd. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking, die aansluit bij onze doelstelling om zoveel als mogelijk voorwerpen uit de collectie te tonen aan publiek in Friese musea."

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) werd in 1938 opgericht door notaris Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma. Ze heeft tot doel 'Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland'.
De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die in bruikleen worden gegeven aan erfgoed­instellingen in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt ze projecten op het gebied van cultureel erfgoed in Friesland.
Het Kollumer Museum, gevestigd in een voormalig Werkhuis, is vernoemd naar de notaris en historicus Arnold Johannes Andreae. Het museum richt zich op de geschiedenis van Kollum en omgeving.


Mazarins uit het wapenservies De Wendt

OKS 2023-001 en OKS 2023-002