Vier werken van Tames Oud verworven

Vier werken van Tames Oud verworven

donderdag 30 mei 2024

De Ottema-Kingma Stichting heeft van de erven van de kunstenaar vier belangrijke schilderijen kunnen verwerven. De werken maakten in de zomer 2023 deel uit van de tentoonstelling "Tames Oud – Eiland van verlangen" die in Museum Belvédère te zien was en konden dankzij bemiddeling van het museum worden aangekocht.

Tames Oud (1895-1953) werd te Ameland geboren, trok op jonge leeftijd naar Brussel om aan de Koninklijke Academie te studeren. Na zijn opleiding bleef hij tot aan 1938 in België wonen en werken, daarna vestigde hij zich in Den Haag. In zijn werk liet hij alle academische principes los en zocht hij aansluiting bij het eigentijds modernisme van Vlaamse expressionisten als Constant Permeke en Frits van den Berghe. Daarbij valt vooral zijn hang naar eenvoud en primitivisme op. Het eenvoudige landleven en boerentypes behoren tot zijn belangrijkste thema’s. Herinneringen aan zijn eiland van herkomst klinken in veel van zijn schilderijen door, zoals ook in de vier door de Ottema-Kingma Stichting verworven schilderijen. Twee ervan zijn geschilderd in donkere tinten, verwant aan het Vlaams expressionisme, de andere twee met een lichter palet. Tezamen geven ze een goed beeld van de artistieke ontwikkeling van een van de meest eigenzinnige in Fryslân geboren kunstenaars.

Deze vier schilderijen betekenen een waardevolle aanvulling op de collectie van Museum Belvédère, maar ook op de groep werken die voorheen tot de collectie van Thom Mercuur behoorden, thans eigendom van de OKS en als bruikleen ondergebracht bij het museum. De vier schilderijen zijn door de Ottema-Kingma Stichting eveneens in langdurig bruikleen geschonken aan Museum Belvédère en zijn thans in het museum te zien.


 Zonder titel, ca. 1935
olieverf op doek, 38 x 48 cm
Museum Belvédère, bruikleen Ottema-Kingma Stichting, OKS 2024-002
Een van de meest aansprekende schilderijen uit de periode waarin Oud zijn schilderijen opzette met droge, pasteuze verfklodders. Zijn streven naar een geprofileerde verfhuid lijkt geïnspireerd op het werk van de Vlaamse kunstschilder Jacob Smits. Maar waar Smits kiest voor verfijning en verstilling, is Oud in zijn werk ruig, aards en primair. Het gekozen schilderij vormt een mooie tegenhanger van het grotere, meer speelse schilderij Onder de kust dat onderdeel uitmaakt van de collectie van Museum Belvédère.
  
 Winter in de Kempen, ca. 1935
olieverf op doek, 59 x 72 cm
Museum Belvédère, bruikleen Ottema-Kingma Stichting, OKS 2024-004
Een van de meest krachtige schilderijen waarin het kale landschap van de Kempen in grove toetsen en aardse tinten wordt gevat. Vergelijkbare schilderijen dragen als ondertitel ‘Herinnering aan Ameland’ en ook in dit schilderij lijken herinneringen aan ‘zijn eiland van verlangen’ door te klinken. Landschappen als deze ontbraken vooralsnog in de collectie van Museum Belvédère.
  
 Winterlandschap, ca. 1940
olieverf op doek, 35 x 45 cm
Museum Belvédère, bruikleen Ottema-Kingma Stichting, OKS 2024-003
Een van de meest aansprekende schilderijen uit de periode waarin Oud zijn schilderijen opzette met droge, pasteuze verfklodders. Zijn streven naar een geprofileerde verfhuid lijkt geïnspireerd op het werk van de Vlaamse kunstschilder Jacob Smits. Maar waar Smits kiest voor verfijning en verstilling, is Oud in zijn werk ruig, aards en primair. Het gekozen schilderij vormt een mooie tegenhanger van het grotere, meer speelse schilderij Onder de kust dat onderdeel uitmaakt van de collectie van Museum Belvédère.
  
 Zonder titel, ca. 1938
olieverf op doek, 35 x 47 cm
Museum Belvédère, bruikleen Ottema-Kingma Stichting, OKS 2024-001
Dit met zachte tinten opgezette schilderij is een van de meer gevoelige werken van Tames Oud en om z’n wonderlijke combinatie van motieven ook een van de meest vervreemdende. Waar hij doorgaans zijn voorstellingen voorziet van contouren, lijken de vormen in dit schilderij bijna op te lossen als herinneringen in de tijd.