De museumcollecties: een lust en een must!

De museumcollecties: een lust en een must!

zaterdag 17 december 2005

Op 17 december 2005 verscheen de publicatie "De museumcollecties: een lust en een must!", naar aanleiding van het OKS-symposium "De museumcollecties: van lust tot last?", dat exact een half jaar eerder werd gehouden. In de publicatie zijn de teksten van de sprekers opgenomen, evenals twee toelichtende artikelen. Bovendien bevat het een catalogus met de aanwinsten van de OKS uit de periode 1995-2005.

Inhoud:

Jubileumtoespraak Over continuïteit R.S. Wegener Sleeswyk

Het selectieve behoud van cultureel erfgoed: de brug tussen verleden en heden H. d‘Ancona

Duurzaam en tijdelijk vereend P.A. Hecht

Museumcollecties, ongemeen en molensteen E.W. Veen

Uitleiding De museumcollecties: een lust en een must! R.S. Wegener Sleeswyk

Nabeschouwing De omgang met museale collecties: korte versus lange termijn A. Ott

Bijlage I De forumdiscussie

Bijlage II Aanwinsten 1995-2005


De museumcollecties: een lust en een must! Samenstelling en redactie: R.S. Wegener Sleeswyk, D.P. de Vries en A. Ott

ISBN 90-810265-1-8 136 pagina‘s Ca. 170 afbeeldingen in kleur Afm. 52 x 72 cm Oplage 1000 stuks 

Prijs € 7,50 (incl. verzendkosten)

De publicatie is te bestellen via het contactformulier.