Goud - Zilver - Oranje. Interacties van edel allooi

Goud - Zilver - Oranje. Interacties van edel allooi

donderdag 19 november 2009

Op 19 november 2009 hield prof. dr Johan ter Molen zijn entreerede, waarmee hij zijn bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting aanvaardde, aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ging in zijn rede in op het vele kunsthistorisch onderzoek dat de afgelopen decennia is verricht op het gebied van de edelsmeedkunst, zowel in Nederland als in verschillende andere Europese landen. De resultaten daarvan werden onder meer vastgelegd in catalogi van zilvercollecties, merkenliteratuur, biografische studies over zilversmeden en tentoonstellingspublicaties die geheel of gedeeltelijk aan dit onderwerp zijn gewijd.

Tegen deze achtergrond levert bestudering van het goud en zilver, dat in de afgelopen vijf eeuwen vervaardigd werd voor de Oranjes en de aan hen verwante Friese Nassau’s, verrassende nieuwe gezichtspunten op. Weliswaar is slechts een zeer beperkt deel bewaard gebleven van de vele duizenden sier- en gebruiksvoorwerpen, die in hun opdracht in edel metaal zijn uitgevoerd voor eigen gebruik en om als geschenk te fungeren, of die door anderen aan hen werden aangeboden. Maar juist de unieke mogelijkheid om de gegevens over deze en over inmiddels verdwenen of niet meer als zodanig herkenbare objecten te kunnen toetsen aan een uitvoerige documentatie over dit bezit, vastgelegd in inventarissen, kasboeken en andere bronnen, verschaft waardevolle informatie over makers en leveranciers, oorspronkelijke benamingen en kostprijzen, of de context waarin deze kostbaarheden ooit functioneerden. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt in deze uitgave de aandacht gevestigd op een boeiend en veelzijdig onderwerp, dat ook nieuwe vragen oproept en een jonge generatie kunsthistorici hopelijk tot voortzetting van het zilveronderzoek stimuleert.


Goud - Zilver - Oranje. Interacties van edel allooi. Joh.R. ter Molen. 64 pagina‘s. De publicatie kost € 15,- en is te bestellen in de boekhandel of bij het secretariaat van de OKS.