Ornament, nijverheid en kunst: de geschiedenis van het ontwerp

Ornament, nijverheid en kunst: de geschiedenis van het ontwerp

zaterdag 1 juli 2006

Op 5 oktober 2006 heeft prof. dr. Peter Fuhring middels zijn intreerede het bijzonder hoogleraarschap Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting aanvaard, aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn rede, die als publicatie is uitgegeven, ging Fuhring in op het gegeven dat mensen eeuwenlang zichzelf en de dingen in hun omgeving van ornament hebben voorzien. De vanzelfsprekende aanwezigheid van het ornament is ruim anderhalve eeuw geleden echter onder druk komen te staan. Binnen de westerse cultuur was er geen drijvende kracht meer die een voor iedereen acceptabel nieuw ornament kon creëren. Ook zijn in de voortschrijdende industrialisering steeds meer taken door de machine overgenomen die traditioneel met de hand werden uitgevoerd. Het onvermijdelijke gevolg van deze situatie waarin het ornament niet meer de rol mocht spelen van een machtig middel van etnische en culturele identiteit(en), was een zich steeds verder uitbreidend onbegrip voor het wezen van het ornament in de voorafgaande perioden.

Aan de hand van een aantal voorbeelden zette Peter Fuhring vervolgens uiteen hoe met behulp van een analyse van ornament en ontwerp een beter inzicht te verkrijgen is in ontstaan en gebruik van de rijke diversiteit van decoratieve kunsten uit het verleden.


Ornament, nijverheid en kunst: de geschiedenis van het ontwerp, P. Fuhring. 48 pagina‘s. De publicatie is als pdf beschikbaar. Helaas is de publicatie niet meer te te bestellen.