Verscheijde Constige Vindingen

Verscheijde Constige Vindingen

donderdag 19 november 2009

De collectie ornamentprenten van Nanne Ottema

Ter gelegenheid van de afronding van het door de Radboud Universiteit Nijmegen uitgevoerde onderzoek naar de circa 3.000 ornamentprenten in de collectie van de OKS is door prof. dr Peter Fuhring en Femke Speelberg Mphil een publicatie samengesteld, waarin een selectie van de prenten uitvoerig wordt beschreven.

De oprichter van de OKS, notaris Nanne Ottema, had grote interesse voor het historische interieur en de kunstnijverheid. De samenhang binnen de enorme verzamelingen die hij op dit gebied bijeen bracht, zou gezocht kunnen worden in de bewondering voor het ontwerp en belangstelling in de historische ontwikkeling daarvan: Hoe kwam een ontwerp tot stand, waar kwamen karakteristieke vormen vandaan en wat betekent een vorm? Deze belangstelling voor de historische ontwikkeling van het ontwerp blijkt ook uit Ottema’s verzameling van bijna 3000 ornamentprenten die enkele jaren geleden werd herontdekt. Deze prenten tonen een grote verscheidenheid aan ontwerpen en ideeën op het gebied van ornament, decoratie en vormgeving, en vormen daardoor een integraal onderdeel van zijn collectie.

De ornamentprenten van Nanne Ottema dateren uit de periode van de zestiende tot de vroege negentiende eeuw, waarbij het zwaartepunt in de zeventiende en achttiende eeuw ligt. De verzameling bestaat uit Nederlandse, maar vooral ook buitenlandse prenten die geproduceerd werden in de belangrijke culturele centra van West-Europa waaronder Antwerpen, Parijs en Augsburg.

De verzameling heeft lange tijd een slapend bestaan geleden in het depot van Keramiekmuseum Het Princessehof, maar is na de ‘herontdekking’ door de afdeling kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen bestudeerd en gedocumenteerd. Sinds eind 2009 wordt de collectie beheerd door het Fries Museum.


‘Verscheijde Constige Vindingen’ De collectie ornamentprenten van Nanne Ottema. P. Fuhring en F. Speelberg. 176 pagina’s. De publicatie kost € 25,- en is te bestellen in de boekhandel of via het contactformulier.