Wat niet weet wat zeker deert

Wat niet weet wat zeker deert

maandag 2 juni 2014

Het jaarlijkse OKS-symposium in 2014 markeerde het einde van tien jaar voorzitterschap van mr Douwe P. de Vries. Het bestuur van de OKS heeft voor zijn voorzitter als verrassing door mr drs Antoon Ott een Album Amicorum laten samenstellen dat als afscheidscadeau werd aangeboden.
De titel van het Liber Amicorum luidt ‘Wat niet weet, wat zeker deert” en verwijst naar het belang dat Douwe de Vries hecht aan kennis. In de werkzaamheden voor de OKS stond voor hem namelijk één zaak centraal: alles draait om kennis. Het beheer van een zeer omvangrijke en diverse collectie krijgt bijvoorbeeld pas een meerwaarde als de kennis over die collectie wordt ontsloten, verruimd, gedeeld en op een goede manier wordt overgedragen aan volgende generaties.

Diverse auteurs werden benaderd, die elk op een eigen manier te maken hebben gehad met Douwe in zijn rol van voorzitter van de stichting. Ondanks de korte tijd die hen werd gegund hebben de 17 bijdragen geleid tot mooie, persoonlijke en kwalitatieve bijdragen, die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van de diversiteit van thema’s, instellingen en mensen waarmee Douwe, en met hem de stichting, de afgelopen jaren hebben gewerkt. Tevens is aan het eind van het boek een grote selectie van objecten opgenomen die de OKS tijdens het voorzitterschap van Douwe de Vries heeft verworven.

Het afscheidscadeau voor mr Douwe P. de Vries  

Wat niet weet, wat zeker deert. Liber Amicorum Douwe de Vries.
Uitgegeven door de Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden, Verschijningsdatum: 2 juni 2014
Samenstelling en redactie: Antoon Ott

Met bijdragen van:

 • Hugo ter Avest
 • Saskia Bak
 • Henk Dijkstra
 • Rudi Ekkart
 • Johan de Haan
 • Sytse ten Hoeve
 • Peter Karstkarel
 • Jos Koldeweij
 • Johan ter Molen
 • Lourens Oldersma
 • Antoon Ott
 • Meindert Seffinga
 • Jacob van Sluis
 • Femke Speelberg
 • Han Steenbruggen
 • Pieter Tichelaar
 • Jannewietske de Vries

ISBN 9789082233308, 240 pagina’s
Prijs € 25,- (incl. verzendkosten)

De publicatie is te bestellen via het contactformulier.