OKS-symposium De onzichtbare wereld

donderdag 27 september 2018

Het symposium ‘De onzichtbare wereld, Onderzoek van kunstnijverheid in het laboratorium’ wordt georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting, de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ en vindt plaats op maandag 29 oktober 2018 in Leeuwarden.

Lees verder >

Aankondiging jubileumsymposium NVVCG

zaterdag 1 september 2018

De Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas bestaat 65 jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijk feit organiseren het bestuur en de redactie van het tijdschrift op vrijdag 19 oktober 2018 een jubileumsymposium met als thema ‘Begeren en beheren, de levensloop van een object’.

Lees verder >

vooraankondiging symposium: Keramiekmusea: verleden, heden en toekomst

vrijdag 21 juli 2017

vooraankondiging De Ottema-Kingma Stichting (OKS) organiseert samen met de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen het jaarlijkse OKS-symposium. Thema dit jaar is ‘keramiekmusea: verleden, heden en toekomst’.

Lees verder >

Aankondiging symposium roerend en onroerend erfgoed

dinsdag 18 oktober 2016

Het jaarlijkse symposium van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) gaat dit jaar over roerend en onroerend erfgoed: een tweeluik over interieurs en bouwfragmenten. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Lees verder >

Succesvol OKS symposium over toegepaste kunst en kunstnijverheid

maandag 9 november 2015

Het jaarlijkse OKS symposium trok ook dit keer weer veel belangstellenden. Bijna 200 deelnemers hoorden hoe een vijftal jonge wetenschappers onderzoek doet naar toegepaste kunst en kunstnijverheid.

Lees verder >

OKS verwerft acht kunstwerken van Sjoerd Huizinga

maandag 25 mei 2015

Onlangs heeft de OKS een achttal kunstwerken verworven van de kunstenaar Sjoerd Huizinga. Huizinga (1898-1972) was als schilder en beeldhouwer werkzaam in Friesland en Groningen. Hij was een leerling van Herman Dijkstra en Johannes Elsinga. Hoewel zijn stijl aansloot bij het werk van het Groningse kunstenaarsverbond De Ploeg wilde hij hier nooit deel van uitmaken. Wel was hij lid van de Friese kunstenaarsgroep Yn ’e Line, samen met onder meer Pier Feddema en Klaas Koopmans.

Lees verder >

Eerste exemplaar ‘Fries Goud en Zilver’ aangeboden aan gedeputeerde Jannewietske de Vries

maandag 2 juni 2014

Het jaarlijks door de Ottema-Kingma Stichting (OKS) en Radboud Universiteit Nijmegen georganiseerde symposium had dit jaar als onderwerp 'Driedelig zilver, de Friese edelsmeedkunst te boek gesteld'. Aanleiding voor het onderwerp was, zoals de titel al enigszins verraadt, de verschijning van het boek 'Fries Goud en Zilver', één van de meest volumineuze zilverboeken die ooit is verschenen.

Lees verder >

Ottema-Kingma Stichting koopt zeventiende-eeuwse reisfles

zondag 1 juni 2014

De Ottema-Kingma Stichting heeft een zeldzame reisfles verworven, met een bijzondere herkomst. Het betreft een afgeplatte glazen fles die - ter bescherming - geheel met leer is overdekt. Op dit omhulsel is een drietal zilveren plaques bevestigd. Op de grootste ronde plaat is een voorstelling gegraveerd van drie drinkende mannen in een interieur, terwijl door het raam een jong meisje is te zien.

Lees verder >

Mr Douwe P. de Vries draagt voorzittershamer Ottema-Kingma Stichting over

donderdag 10 april 2014

Na het Ottema-Kingma symposium op 2 juni a.s. te Leeuwarden zal mr. Douwe P. de Vries de voorzittershamer van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) overdragen aan Lourens Oldersma, vanwege het aflopen van zijn statutair bepaalde bestuursperiode.

Lees verder >

OKS verwerft grote collectie moderne kunst

woensdag 1 januari 2014

De Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden heeft een collectie van bijna 100 werken moderne kunst geschonken gekregen van de heer Van der Kerk uit Wolvega.

Lees verder >